เทสค้าบ

ไม่ชอบกินเหล้า ไม่ชอบกินเบียร์ ชอบกินฟรี ขอบคุณครับ

12 votes

* Vote for this community first.

SKILL

Actor, Singer, Content Creator, VDOgrapher, Photogeapher

25

พชนฐ สายบัว

Bangkok

WEIGHT:

70

172

HEIGHT:

STAND-UP VIDEOS

ช่วง Tiktok สร้างงาน สร้างอาชีพ

เทสค้าบ

Duration: 

16 นาที

SHOW

Young Man Can Stand-Up Season2

Lifehouse Studio

Organized by

ยืนเดี่ยว

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565