top of page

ครีเอทีฟคิม

ครีเอทีฟสายฮาที่พกเรื่องราวสุดกวนในชีวิตการเป็นครีเอทีฟของเขา มาเล่าเรื่องในแบบจิกกัดทั้งตัวเองและผู้อื่น เขาอาจไม่ใช้คอมิเดี้ยนที่ตลกที่สุด แต่เขาก็เป็นคอมิเดี้ยนที่หน้าเหมือนคนในข่าวมากที่สุดแล้ว 555+

average rating is null out of 5

12 votes

* Vote for this community first.

SKILL

Stand-Up Comedy

30

ภูกิจณัท กิจมณีมาศ

Bangkok

WEIGHT:

99

165

HEIGHT:

STAND-UP VIDEOS

วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า ฉันไม่ได้ฆ่าเสือดำ

ครีเอทีฟคิม

Duration: 

18 นาที

SHOW

เปลืองตัว

Lifehouse Studio

Organized by

ยืนเดี่ยว

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

bottom of page