top of page

เอ๋ ธีระพล

ผู้กำกับโฆษณามือรางวัล เจ้าของเฮาส์ชื่อดัง ‘Suneta’ กำกับโฆษณาตลก ฮาระดับชาติผ่านตาเรามานับไม่ถ้วน งานกำกับที่ว่าฮา ไม่เท่ายืนเดี่ยวบนเวที ทั้งฮา ทั้งขบคิดคิดไปพร้อม ๆ กัน

average rating is null out of 5

12 votes

* Vote for this community first.

SKILL

Stand-Up Comedy, Film Director

ธีระพล สุเนต์ตา

Bangkok

WEIGHT:

70

172

HEIGHT:

STAND-UP VIDEOS

เรื่องที่เอ๋ขอ ขอไม่คุยเรื่องการเมืองนะ!

เอ๋ ธีระพล

Duration: 

19 นาที

SHOW

สภากาแฟ

The Circus Studio

Organized by

ยืนเดี่ยว

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

bottom of page